Regulamin sklepu internetowego www.rsfurniture.eu

 1. Sklep internetowy rsFurniture działający pod adresem http://www.rsfurniture.eu jest prowadzony przez firmę: MORWIK sp. z o.o., ul. Myśliwska 29/11, 81-572 Gdynia, NIP 586 228 63 62, REGON 221 987 618, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000484513. tel. 783 391 693 e-mail: shop(at)rsfurniture.eu
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego rsfurniture.eu, składania zamówień na dostępne produkty, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, dokonywania przez klienta płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Prawidłową działalność sklepu zapewniają:
  • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową: Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari
  • zainstalowane najnowsze wersje JAVA,
  • ekran o rozdzielczości powyżej 1024 px,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Informacje o towarach podane na stronie www.rsfurniture.eu nie stanowią oferty handlowej, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Przed złożeniem zamówienia Klient ma prawo negocjacji oraz indywidualnego uzgodnienia wszelkich punktów zawieranej ze sprzedającym umowy. Negocjacje te mogą być prowadzone w formie pisemnej, elektronicznie za pomocą e-maila, bądź telefonicznie. W przypadku rezygnacji Klienta z przeprowadzenia indywidualnych negocjacji, zawarcie umowy odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 5. Właściciel Sklepu www.rsfurniture.eu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i zobowiązuje się nie udostępniać danych klienta innym podmiotom bez jego zgody.
 6. Dane osobowe przekazane podczas składania zamówienia przetwarzane są wyłącznie przez sklep www.rsfurniture.eu w celu realizacji umowy, w tym do wystawienia faktury.
 7. Klient może składać zamówienia na dostępne produkty poprzez:
  • sklep internetowy rsfurniture.eu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, poprzez kliknięcie na stronie produktowej polecenia „DO KOSZYKA”.
  • kontakt z prowadzącym sklep za pomocą poczty elektronicznej na adres shop(at)rsfurniture.eu
 8. Zamówienia złożone po godzinie 15:00 oraz zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następującym dniu roboczym.
 9. W koszyku Klient ma możliwość weryfikacji składnego zamówienia (rodzaj, ilość, wartość netto, wartość brutto zamawianych produktów). Ponadto wybiera sposób dostawy i formę płatności. Po kliknięciu „zrealizuj zamówienie” istnieje możliwość poprawy swoich danych lub wybór polecenia „wyślij zamówienie z koniecznością zapłaty”. Informacja potwierdzająca przyjęcie zamówienia, automatycznie zostaje wysłana na podany przez klienta adres e-mail. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedający przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty.
 11. Podstawowym warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu dostawy produktów.
 12. W każdej przesyłce wysyłany jest dokument potwierdzający zakup (paragon lub faktura).
 13. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta poprzez firmę kurierską na wskazany przez Klienta adres, lub może zostać odebrany Przez Klienta osobiście pod adresem: ul.Głębocka 98A, Warszawa
 14. Klient, którego adres dostawy znajduje się poza granicami Polski musi skontaktować się z obsługą sklepu przed wysłaniem zamówienia do sklepu w celu ustalenia kosztów dostawy. Po zaakceptowaniu przez Klienta kosztów dostawy zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.
 15. Prosimy aby Klient sprawdził dostarczany towar w obecności przewoźnika. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada naruszonego opakowania lub innych uszkodzeń zewnętrznych wskazujących na uszkodzenie podczas transportu.
 16. Towar dostępny w magazynie wysyłany jest w ciągu 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia dokonania wpłaty przez Klienta (w zależności od wybranej formy płatności).
 17. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia w przewidzianym terminie, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedającego nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedający poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 18. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Klientowi:
  • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie)
  • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek),
  • wydłużenie czasu realizacji zamówienia zgodnie z informacjami otrzymanymi od dostawców.
  • W przypadku anulowania zamówienia, bądź jego części, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi odpowiednią kwotę w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia wysłania informacji.
 19. Zamieszczone przy produkcie ceny na stronie sklepu www.rsfurniture.eu:
  • są cenami brutto (zawierają podatek VAT),
  • nie zawierają kosztów wysyłki,
  • podawane są w PLN.
 20. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, zmiany obowiązują od dnia ich wprowadzenia do sklepu internetowego.
 21. Klient ma możliwość zapłaty za zamówiony towar:
  • przelewem bankowym na konto sklepu: Citi Handlowy nr: 27 1030 0019 0109 8503 0005 3622
  • gotówką przy odbiorze osobistym.
 22. Zgodnie z przepisami prawa wszystkie produkty oferowane w sklepie www.rsfurniture.eu objęte są gwarancją producenta na wady produkcyjne zakupionego produktu.
 23. Reklamowany Towar należy odesłać wraz z dowodem zakupu tego produktu i opisem wady na adres: ul.Głębocka 98A, 03-287 Warszawa
  Formularz zwrotu/reklamacji towaru można pobrać tutaj.
 24. W przypadku uznania reklamacji Klient ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę czy wymianę lub domagać się zwrotu pieniędzy.
 25. W przypadku nie uznania reklamacji towar zostaje odesłany Klientowi.
 26. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe na skutek wykorzystywania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub parametrami.
 27. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktów.
 28. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, liczonym od dnia otrzymania towaru.
  Formularz zwrotu/reklamacji towaru można pobrać tutaj.
 29. W przypadku zwrotu Klient zobowiązany jest do odesłania zakupionych produktów wraz z dowodem zakupu na adres:
  ul.Głębocka 98A, 03-287 Warszawa
  Zwracany produkt nie może być używany, ani uszkodzony.
 30. Po weryfikacji stanu zwróconego towaru Sprzedający przeleje zapłacone pieniądze w ciągu 10 dni na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 31. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 32. Sklep rsFurniture oferuje wyłącznie nowe produkty, zapakowane fabrycznie i wymagające montażu. Klient dokonuje montażu samodzielnie. Sklep nie oferuje usługi montażu.
 33. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów.
 34. Nieważność poszczególnych postanowień Regulaminu nie narusza skuteczności pozostałych.
 35. Spory będą poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 36. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje i uwagi związane z funkcjonowaniem sklepu pocztą lub e-mailem na adresy podane w pkt.1 regulaminu.
 37. Regulamin Sklepu www.rsfurniture.eu jest powszechnie dostępny na stronie sklepu. Klient może go utrwalać bądź wydrukować.
 38. Prowadzący sklep www.rsfurniture.eu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O zamiarze tym poinformuje na stronie internetowej www.rsfurniture.eu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zakupy i zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane według zasad poprzedniej wersji regulaminu.
 39. Zawartość strony www.rsfurniture.eu została stworzona przez właściciela strony lub osoby z nim współpracujące. Prawa do zawartych w sklepie materiałów należą do MORWIK Sokołowski i Cichocki Sp.J. i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie (także jako element innych stron www). Kopiowanie i rozpowszechnianie zawartości sklepu bez pisemnej zgody jest zabronione.