Oferta cz.2.:

Zarządzanie projektem, czyli planowanie i weryfikacja planów.

Zaprojektowanie czegoś to może być jeden projekt, a wybudowanie tego czegoś może być oddzielnym projektem.
Oczywiście bardzo często te dwa etapy realizowane są jako jeden projekt. Zwłaszcza jeżeli realizuje go przedsiębiorstwo produkcjyjne z własnym biurem projektowym.

Zakres prac - Harmonogram - Budżet

Na początku trzeba projekt zdefiniować.

Potrzebne są do tego trzy rzeczy:

Zakres projektu

czego on dotyczy i co ma być rezultatem

Harmonogram projektu

w jakich terminach mają być gotowe poszczególne etapy realizacji projektu

Budżet

ile pieniędzy jest na realizację projektu

Te trzy rzeczy muszą być zawsze rozpatrywane wspólnie jeżeli zależy nam na uzyskaniu odpowiednio wysokiej jakości końcowego produktu w uzgodnionych wcześniej terminach.

Zarządzanie ryzykiem

Dobrym pomysłem w zarządzaniu projektem jest szacowanie ryzyka związanego z realizacją poszczególnych etapów projektu.

Polega to – w wielkim skrócie – na identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń, szacowaniu prawdopodobieństwa ich zajścia i przygotowania planów alternatywnych.

Pozwala to na uniknięcie nieporozumień i konieczności wykonywania zmian w zaawansowanej fazie projektu. 

Ważną rzeczą jest:

  1. Pisemne potwierdzanie wszelkich uzgodnień
  2. Informowanie klienta o poszczególnych rozwiązaniach
  3. Cykliczne i regularne informowanie klienta o postępach prac

Pozwala to na uniknięcie nieporozumień i konieczności wykonywania zmian w zaawansowanej fazie projektu. 

Dlatego też nie ma potrzeby tworzenia kosztownych, realistycznych wizualizacji na wczesnym etapie projektowania bo może się okazać, że końcowy produkt będzie odbiegał od tej wizualizacji i klient może być niezadowolony.

Komunikacja

W dobie ciągle rozwijających się aplikacji internetowych kontakt z innymi ludźmi jest ułatwiony. Wystarczy dać wszystkim zainteresowanym osobom dostęp do danej aplikacji, żeby były w jednakowym stopniu informowane o rozwijającym się projekcie.

My korzystamy z prostej aplikacji, dostępnej dla użytkowników, którzy otrzymali uprawnienia.

Aplikacja do zadań

Masz pomysł, który trzeba zacząć realizować?

Może potrzebujesz jedynie wsparcia przy realizacji projektu?

W każdym przypadku będziemy w stanie się w pełni zaangażować.

Na początku proponujemy podpisanie umowy o poufności.

Zabezpiecza ona obie strony przed zbyt wczesnym publikowaniem informacji o projekcie.
Nasza, prosta propozycja takiej umowy jest tutaj.

Po zapoznaniu się z oczekiwaniami potencjalnego klienta przygotowujemy ofertę.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania nie czekaj – pisz do nas.